banner
Het bestuur

Ons bestuur staat in voor het reilen en zeilen van onze club. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, duikonderricht, secretaris, penningmeester, feestcommissie, materiaalmeester en een ict-team. Deze personen vormen samen de VZW van onze club.

Voorzitter

Stefaan Mussche

voorzitter@fun-divers.be

Duikonderricht

Daniël De Rycke

duikonderricht@fun-divers.be

Secretaris

Danny van Menen

secretaris@fun-divers.be

Penningmeester

Anne-Marie Van Semmertier

penningmeester@fun-divers.be

Feest Commissie

Materiaalcoördinator

Baziel Geltmeyer

materiaal@fun-divers.be

Webmaster

Steven Vandewalle

webmaster@fun-divers.be

Webmaster